Pengetahuan dan Diri Manusia

Oleh: Maulana Fazlur Raman Ansari Al Qaderi rahimahullah   Muslim pada umumnya, mereka yang berpikir sempit dan berpendidikan Islam konservatif, menganggap pendidikan Barat, terutama pada level perguruan tinggi, sebagai pendidikan yang tidak diutamakan. Mereka tidak menuntut ilmu pengetahuan dari sudut pandang tawhid, atau tidak pula memperoleh pengetahuan demi kepentingan diri mereka sendiri, apalagi jika pengetahuan itu berasal dari lembaga pendidikan non-Muslim. Selama umat Islam paham dengan jelas tentang nilai-nilai Islam mereka, tidak perlu ada yang ditakutkan akan tingkat pengetahuan yang berasal dari sumber asing tersebut. Untuk mengejar ilmu pengetahuan atau…

Read More